Προσθετική Οδοντιατρική

 
 
 
 
Προσθετική Οδοντιατρική
 
 
 
Τι είναι η Προσθετική Οδοντιατρική;
Προσθετική ονομάζεται η ειδικότητα της Οδοντιατρικής που έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του στόματος του ασθενή στην περίπτωση που έχουν χαθεί τμήματα δοντιών, ολόκληρα δόντια, όλα τα δόντια ή ακόμα και μεγαλύτερα τμήματα ιστών του στόματος και του προσώπου.

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται;
Η Προσθετική Οδοντιατρική διακρίνεται σε Ακίνητη Προσθετική (ολοκεραμικές ή μεταλλοκεραμικές στεφάνες, γέφυρες, όψεις κ.α.), Κινητή Προσθετική (ολικές, μερικές ή επένθετες οδοντοστοιχίες) και Επιεμφυτευματική Προσθετική (στεφάνες, γέφυρες ή οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων). Επιπλέον, συχνά καταπιάνεται με τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων των αρθρώσεων και των μυών του στόματος που δεν χρήζουν αντιμετώπισης με καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Τι μας προσφέρει;
Στόχος της Προσθετικής Οδοντιατρικής είναι η αποκατάσταση του στόματος του ασθενή λειτουργικά (μάσηση, ομιλία, εξάλειψη πόνου κ.α.) και αισθητικά (χαμόγελο, χείλη, εμφάνιση προσώπου κ.α.).